Manufaktuuri Jaotusvõrk

Varustame kodusid soojuse, valguse, energiaga

Pakume kvaliteetset elektrimüügiteenust

Võrguteenus

Elektrienergia võrguteenuse hinnad s/kWh k-ta alates 01.02.2023
Põhitariif: 6,81
Päevatariif: 7,39
Öötariif: 4,93

Universaalteenus

Universaalteenuse hind 19,97 s/kWh k-ga .

Igakuiselt fikseeritud kWh hind

Elekter

Elektrienergia hinnad perioodil 01.01.-31.12.2024
Börsihind + vahenduskulu 5%

Reaktiivenergia võrku andmine 0,94 senti/kvarh

Reaktiivenergia tarbimine 1,44 senti/kvarh

Manufaktuuri Jaotusvõrk võrguteenuse kvaliteedinäitajad

Liitumine

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ elektrivõrguga saavad liituda tarbimiskohad, mis asuvad meie võrgupiirkonnas.  Meie võrgupirkond hõlmab  Manufaktuuri kvartalit ja Sitsi tänavat Tallinnas. Pakume liitumisvõimalust meie elektrivõrguga pingel 0,38 kV.

Liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise tasu metoodika

Universaalteenus

Manufaktuuri Jaotusvõrk pakub riiklikku universaalteenust. Universaalteenus on sisuliselt elektripakett, millega saab vabatahtlikult liituda kodutarbijatele, osa äritarbijatele, kohalikele omavalitsustele. Universaalteenuse meede kodutarbijatele kehtib 2026. aasta aprilli lõpuni. Universaalteenuse hind ei ole fikseeritud, vaid võib muutuda iga kuu. Müüja võib muuta müüja marginaali teavitades sellest ostjat vähemalt 14 kalendripäeva ette. Hinna muutmise aluseks võib olla müüja põhjendatud kulude kasv. Ostjal on õigus igal ajal leping korraliselt üles öelda, teavitades müüjat suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingus sätestatud kontaktandmetel vähemalt seitse 14 kalendripäeva ette.

Üldteenus

Üldteenus on seaduse alusel elektrivarustuse tagamine väiksematele tarbijatele: kodutarbijale, korteriühistule ja äritarbijale  madalpingel peakaitsmega kuni 63A. Elektrilepinguta tarbijatele müüakse elektrit üldteenuse koras. Alates 1.10.2022 üldteenuse hind on kodutarbijate jaoks ajutiselt võrdsustatud universaalteenuse hinnaga. Alates 1.07.2024  on üldteenuse baashinna aluseks keskmine börsihind.

Tüüptingimused

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ võrgulepingu tüüptingimused pingel kuni 0,38 kV

Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt kodu- ja äritarbijale (edaspidi: tarbija või pool) võrguteenuste osutamist pingel kuni 0,38 kV.

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ võrgu lisateenuste tüüptingimused

Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ(edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgu lisateenuste tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrgu lisateenuste osutamist tarbijale (edaspidi: tarbija või pool).

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ üldteenuse osutamise tüüptingimused

Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) üldteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt elektrituruseaduses sätestatud juhtudel ja korras kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike ühisusele ja sellele äritarbijale, kelle tarbimiskoht on ühendatud võrguga madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu (edaspidi: väiketarbija või pool) elektrienergia müüki üldteenusena
(edaspidi: üldteenus).

Kliendile

Tarbimisandmed leiab SIIT